arrow
search menu menu-close
Logo
Logo Logo

Veranstaltung


16 Jun 2023

Kreuzlingen: Krise, Klassenkampf: Perspektive der Weltrevolution

20 Jun 2023

Zürich: Marxismus und Frauenbefreiung

20 Jun 2023

Bern: Marxismus und Frauenbefreiung

22 Jun 2023

Basel: Marxismus und Frauenbefreiung

11 Jul 2023

Zürich: Krise, Klassenkampf: Perspektive der Weltrevolution

11 Jul 2023

Bern: Krise, Klassenkampf: Perspektive der Weltrevolution

× Schliessen